Selamat Datang di faikblogshare.com, semoga bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi kita semua.Aminn.^_^

Rabu, 28 November 2012

ANTARA KEIMANAN DAN KEMUNAFIKAN


  Ketahuilah, sesungguhnya kesempurnaan iman adalah dengan membenarkan keesaan Allah swt., membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul shalawatullaah 'alaihim, serta selalu meningkatakan amal-amal saleh. Allah swt. berfirman : " Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah swt., dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah swt., mereka itulah orang-orang yang benar. " (QS. Al-Hujarat : 15)

  Allah swt. berfirman : " ...Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah swt, hari kemudian , malaikat-malaikat, kitab-kitab dan Nabi-nabi ... " (QS. Al-Baqarah : 177). Selanjutnya Dia mensyaratkan lagi dua puluh sifat berikutnya, seperti memenuhi janji dan sabar menghadapi penderitaan. Kemudian sebagai kelanjutannya Allah swt. berfirman lagi : " Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. " (QS. Al-Baqarah : 177)

  Allah swt. juga berfirman : " ...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat . Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " (QS. Al-Mujadalah : 11). Dan Allah swt. berfirman : " Tidak sama diantara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah), mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mengertahui apa yang kamu kerjakan. " (QS. Al-Hadid : 10). Dan Allah swt. juga berfirman : " Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat disisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. " (QS. Ali-Imron : 163)

  Nabi Muhammad saw. bersabda : " Iman itu telanjang, sedangkan pakaiannya adalah ketaqwaan. " Nabi saw. bersabda : Iman itu ada tujuh puluh bab lebih, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan."  Hal ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya hubungan kesempurnaan iman dengan amal.

  Sedangkan dalam kaitannya dengan hubungan terbebasnya iman dari kemunafikan dan syirik yang samar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. : " Empat hal, apabila ada pada diri seseorang, maka dia adalah orang munafik murni walupun ia berpuasa dan melaksanakan sholat. Dan sekalipun dia menyangka kalau dirinya orang yang beriman. Yaitu, orang yang apabila berbicara, ia berdusta : Apabila berjanji, mengingkari :  Apabila dipercaya, ia berkhianat : Dan apabila bertengkar berlaku curang (keji)." Menurut sebagian riwayat : " Apabila berjanji, ia mengingkari." Nabi Muhammad saw. bersabda : " Sebanyak-banyak orang munafik umat ini adalah yang lebih pandai membaca (orang pandai)." Dalam hadits lain disebutkan : " Kemusyrikan lebih samar dalam umatku daripada perjalanan seekor semut pada batu-batu besar yang halus."

  Hudzaifah ra. berkata : " Seorang laki-laki pernah berkata pada masa Rasulullah saw. yang dengan perkataan itu dia menjadi munafik sampai dia mati. Dan sesungguhnya aku benar-benar mendengarnya dari seorang diantara Anda pada hari ini sepuluh kali."

  Sebagian ulama berkata : " Orang yang paling dekat dari kemunafikan diantara manusia ialah orang mengaku bahwa dirinya bebas dari kemunafikan." Hudzaifah berkata : " Orang-orang munafik pada hari ini, lebih banyak daripada di masa Nabi Muhammad saw. Mereka pada waktu itu menyembunyikan kemunafikannya, sedangkan dewasa ini mereka menampakkannya. Kemunafikan ini jelas bertentangan dengan kebenaran iman dan kesempurnaannya. Sedangkan nafsu adalah sesuatu yang samar. Manusia yang paling jauh dari nafsu adalah orang yang khawatir terhadapnya. Sedangkan orang yang paling dekat dari nafsu adalah orang yang melihat bahwa dirinya bebas dari nafsu."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Datang kesini lagi yah di faikblogshare.com.Terimakasih.^_^
thanks for visits on this blog.^_^

Bloglog

Health Blogs
Health Directory Backlink Lists|Free Backlinks Adult Blog Directory Free Traffic at iWEBTOOL.com Link Exchange Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free Ping your blog, website, or RSS feed for Free My Ping in TotalPing.com Health Blogs - Blog Rankings Personal free counters Fight SPAM Antispam Mobile Edition
By Blogger Touch

Visitors